1st GUTTER FEST à Barcelone
Dernières actus
Dimanche, 07 Avril 2013 16:56
gutter-fest-banner2Samizdat! Year zero. First month. 10th and 11th of May 2013 in Barcelona. The beginning of Gutter, a festival led by a group of people who are asking the oldest of the questions: why not setting up a celebration? Since more and more people are able to jump at the same time and move the Earth's axis, we have jumped on the bandwagon to make a cosmic self-publishing congregation event.
 
Organized by the collective Dr. Meconi, Gutter proposes a meeting of a small network of producers and editors who have decided to embark on the self-publishing, so that is why the fair will have a place to sell art and sound works as vinyls, zines, publications, posters or magnificent artifacts of published astrozoology, among with other activities such as concerts, exhibitions, workshops and talks around these subjetcs. 
Gutter Fest will be born from a collective participation and will spread this kind of publishing, facilitating a meeting between creators  the learning of new capabilities to allow a better self-development, as well as useful tips and tricks for the beginners.
 
GUTTER FEST - http://gutterfest.tumblr.com/
10th and 11th of May
Hangar - http://hangar.org
Samizdat! Any zero, mes primer, 10 i 11 de maig de 2013 a Barcelona, inici de l’era Gutter, un festival capitanejat per un grup de persones que es fan la pregunta més antiga de les preguntes que l’ésser humà ha fet sempre al món i a ell mateix, ¿per què no muntem un sarau? Com que cada vegada hi ha més persones capaces de posar-se d’acord per saltar a la vegada i desplaçar l’eix terrestre, nosaltres pugem al carro i muntarem un esdeveniment de congregació còsmica autoeditada.

Organitzada pel col·lectiu Dr. Meconi, el Gutter Fest vol reunir la xarxa de productors i editors de Catalunya i l’Estat Espanyol que han decidit llançar-se a la lliure publicació. Per això, la fira comptarà amb parades de venda de material gràfic i sonor com discos, zines, publicacions, pòsters o magnífics artefactes d’astrozoología autoeditada, acollint també altres activitats com concerts, exposicions, tallers i xerrades.
 
Gutter Fest està concebut des de la participació col·lectiva per tal de difondre aquest tipus d’edicions i propiciar una trobada entre creadors que permeti l’autoaprenentatge de capacitats per a un millor desenvolupament autònom i que pugi servir als que vulguin iniciar-se.

GUTTER FEST
10 i 11 de Maig
Hangar - http://hangar.org

AddThis
 

un site créé et géré depuis 2007 par Albert Foolmoon

DIYzines DIYzines